Elektronikus ügyintézés


HASZNOS LINKEKMINISZTERELNÖKI HIVATAL


Elektronikus Kormányzati
Központ
 
Rendeletek


Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi rendelete a  www.njt.hu  honlapon megtalálható.


Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete

Döbröce Község Helyi Építési Szabályzatáról (megtekintés).


Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az

egészségügyi alapellátás körzeteiről (megtekintés).
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1995. (VIII. 08.) számú rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1999. (IX. 23.) számú rendelete a "Döbröce Község Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1999. (X. 21.) számú rendelete a település ivóvízellátását szolgáló vízközművekkel való rendelkezésről
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2000. (IX. 07.) számú rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2000. (IX. 07.) számú rendelete középületeknek és közterületeknek nemzeti ünnepekre történő fellobogózásáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (XI. 16.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (XI. 16.) számú rendelete a lakások béréről, a lakbértámogatás mértékéről
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (X. 29.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 18.) számú rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 02.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (VII. 30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről
Sümegcsehi-Döbröce Községek Önkormányzatának, Körjegyzőségének 1/2005. (II. 14.) számú Önkormányzati rendelete a Körjegyzőség köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő helyi szabályokról, egyes juttatásairól és támogatásairól
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (IX. 14.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (IX. 14.) számú rendelete az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (X. 08.) számú rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII.13.) Kt. számú rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 3/2010. (V. 21.) Kt. számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII. 13.) számú Önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről mellékletek
Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 15.) számú rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2007. (XII. 7.) számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 27.) számú rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2007. (XII. 7.) számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (III. 30.) számú rendelet módosításáról (VII. számú módosítás)
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 27.) számú rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (III. 30.) számú rendelet módosításáról (VIII. számú módosítás)
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (V. 09.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 18.) számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (V. 09.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 18.) számú rendelet módosításáról melléklet
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (V. 09.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (V. 09.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról melléklet
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VI. 16.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.) számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(XI.15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(XI.15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) számú rendelet módosításáról melléklet
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(IX.15.) számú rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2007.(XII.07.) Kt. számú rendeletének módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(XII.15.) számú rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 3/2010.(V.21.) Kt. számú rendeletének módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(XII.15.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2010.(XII.13.) Kt. számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(XII.15.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2010.(XII.13.) Kt. számú rendelet módosításáról
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(XII.15.) számú rendelete a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások térítési díjáról
17/2011.(XII.15.) számú rendelet, Döbröce Község Önkormányzat 8/2003.(X.29.) Kt. számú Magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról szóló rendelet módosítása
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(XII.15.) számú rendelete az átmeneti gazdálkodásról

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.30.) sz. rendelete Az ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatások díjáról

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.30.) sz. rendelete a felnőttkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2007.(XII.07.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

utolsó módosítás:2017-08-16 09:13:53