Elektronikus ügyintézés


HASZNOS LINKEKMINISZTERELNÖKI HIVATAL


Elektronikus Kormányzati
Központ
 
Falugondnoki autó és Közhasználatú játszótér

Sümegcsehi Döbröce Községek

          Körjegyzősége

 8357 Sümegcsehi Petőfi u.1.

 Tel/fax: 83/374-501

 

 

HIRDETMÉNY

 

Tisztelt Állampolgárok!

 

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot az alábbiakról:

 

1.) A 9/2008 (I.24.) FVM rendeletben foglaltak alapján az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és lakosság számára, az alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatására 2008.évben benyújtott, 2049969669 azonosító számú pályázaton, az

Uj Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében (UMVP) pályázati úton 8+1 fő befogadó képességű

FORD TRANSIT

FALUGONDNOKI AUTÓ

beszerzése történt.

A beruházás támogatási összege: 5.934.750.-Ft

A beruházás saját forrás összege:    946.940.-Ft

A beruházás összes  költésge:      6.881.690.-Ft

 

2.) A Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a Falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás keretében (LEADER pályázat) 4. számú célterületre:

Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése címen

„KÖZHASZNÁLATÚ JÁTSZÓTEREK”

megvalósítására nyert támogatást.

A beruházás jelenleg folyamatban van

A pályázat tervezett költségei:

A beruházás támogatási összege:           3.470.424.-Ft (Megítélt támogatás)

A beruházás Építési költsége:                3.718.312.-Ft

A beruházás Egyéb költsége:                    446.197.-Ft

A beruházás tervezett összes költsége:   4.164.509.-Ft

 

Sümegcsehi, 2010. május 19.

 

 

 

               Klujber József sk.                                                  Bencze Gyöngyi sk.

                  Polgármester                                                            Körjegyző

utolsó módosítás:2017-08-16 09:13:53Felhívás ingatlanok rendbe tételére, parlagfű-mentesítésére

utolsó módosítás:2017-08-16 09:13:53Orvosi rendelés időpontja

utolsó módosítás:2017-08-16 09:13:53Településképi Arculati Kézikönyv 2017


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy tanulmányozzák a tervezetet illetve tegyék meg észrevételeiket.

Településképi Arculati Kézikönyv megtekintése.


utolsó módosítás:2017-08-16 09:14:13